Višegodišnji urednik  Rusinskih novina i  časopisa Рідне слово, sveštenik

Rođen je 21, novembra 1897. godine u Ljackom Velikom (Ukrajina), od oca Pavla i majke Irine (devojački Zaharčuk). Kada je imao 7 godina, njegova porodica se preselila u Kanjiže u Slavoniji. Osnovnu školu je završio u Kanjižama. Gimnaziju je završio u Zagrebu kao pitomac grkokatoličkog seminara na Griču. Bogosloviju je studirao u Ljubljani i Sarajevu. Po završetku studija, oženio se Anom Plančak, a za svešetnika je rukopoložen 13. novembra 1921. godinei postavljen je za upravitelja parohije Radatovići, Žumberak (Hrvatska). Bio je takođe upravitelj parohije u Sibinju (Hrvatska), kapelan u Ruskom Krsturu i upravitelj parohije u Piškurevcima (Hrvatska).

Tokom službe u Piškurevcima obnovio je izadavanje  Rusinskih novina i objavio dva Rusinska kalendara (1933-1934).

Od 1. oktobra 1936. godine preuzeo je parohiju u Ruskom Krsturu. Verovatno je na dolazak u R. Krstur  uticala činjenica da je Firak tada bio urednik  Rusinskih novina,  a upravo je te godine završena izgradnja štamparije Rusinkog narodnog prosvetnog društva u kojoj su se krajem 1937. godine počele štampati pomenute novine. Istovremeno, Firak počinje i sa izdavanjem novina na ukrajinskom jeziku  Рідне слово.

Tokom Drugog svetskog rata, mađarske okupatorske vlasti su ga prognale u Hrvatsku. Preselio se u Osijek, i tamo je živeo do1955. godine. Potom odlazi u Križevce, gde je radio kao “beležnik” Duhovnog stola, zadobivši 1962. godine  zvanje monsinjora.

Umro je u Zagrebu 16. juna 1984. godine. Sahranjen je na groblju Miroševac.

Literatura:

  1.  o.prof. dr Roman Miz : Sveštenici nekadašnjeg Osječkog vikarijata, Parohija sv. Petra i Pavla ,Novi Sad, i „Maksima“, Petrovaradin, 2016, str.  320-322.