Magdalena Hornjak Lelas rođena je u Đurđevu 31. avgusta 1936. godine. Osnovnu školu završila je u Đurđevu, a potom je upisala Srednju muzičku školu „Isidor Bajić” u Novom Sadu.

Nakon završetka muzičke škole počela je da radi kao nastavnica klavira u Osnovnoj muzičkoj školi u Vrbasu školske 1955/56. godine, a zatim je prešla da radi u odeljenje dokumentacije u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, gde je radila do 1960. godine. Od 1961. godine radi kao nastavnica muzičkog obrazovanja u Osnovnoj školi „Ivo Lola Ribar” u Novom Sadu. Tu je formirala hor sa 85 učenika nižih razreda osnovne škole. Nastupala je s njima i na Opštinskoj smotri.

Nakon što je položila stručni ispit, upisala je Muzičku akademiju u Beogradu, Odeljenje u Novom Sadu, nakon čega svoj rad usmerava na pisanje udžbenika za muzičko obrazovanje u osnovnim školama. Autorka je sedam udžbenika za nastavu muzičkog obrazovanja na rusinskom nastavnom jeziku koje je izdao Pokrajinski zavod za izdavanje udžbenika u Novom Sadu, u periodu od 1967. do 1973. godine. To su bili prvi originalni udžbenici za muzičko obrazovanje na rusinskom jeziku.

Od 1970. godine njene kompozicije su skoro svake godine izvođene na „Crvenom pupoljku” i „Crvenoj ruži”, a od 1994. godine i na „Ružinom vrtu”. Interesantno je da je Magdalena prvi rusinski kompozitor čija je kompozicija sa tekstom na srpskom jeziku izvedena na Festivalu „Zlatna tamburica”.

Od 1970. do 2010. godine na manifestaciji „Crveni pupoljak” izvedeno je ukupno 56 njenih kompozicija, od koji su neke nagrađene sa jednom od prve tri nagrade. Osim toga, u istom periodu u takmičarskom delu za najbolju kompoziciju u narodnom duhu u okvirima manifestacije izvedene su 15 kompozicije čiji je ona autor.

Na Festivalu rusinske pesme u narodnom duhu „Ružin vrt”, koji organizuje RTV Novi Sad, od 1994. do 2007. godine izvedene su njene 14 kompozicije.