Novinarka, književnica i književna kritičarka

 

Irina (devojačko Hardi ) Kovačević rođena je 17. septembra 1944. god u Ruskom Krsturu. Na Filozofskom fakultetu  u Novom Sadu je diplomirala 1974. godine jugoslovensku književnost. U novinama na rusinskom jeziku  „Ruske slovo“ radila je kao novinarka,  uređivala je književni dodatak  “Literaturne slovo” , bila je glavna i odgovorna urednica omladinskog časopisa MAK.Za glavnu i odgovornu urednicu nedelјnika “Ruske slovo“ imenovana je 1983. Maja 1987. prelazi u list „Dnevnik“ gde je bila  urednica kulture, a  do penzionisanja slobodna reporterka. Jedan mandat je bila članica Glavnog odbora Saveza novinara Jugoslavije, a dva mandata predsednica  Društva novinara Vojvodine.

Autorka je knjiga: „Zrno na dlanu“, pesme, 1969, „Hilјadu radosti“ , pesme za decu 1976, „Bezimena stvarnost“, pesme 1980, “Igre, pesme za decu”, 1984 , “Ćoše mudrosti”, pesme za decu 1987, “Jednosložnost”, pesme, 2004. godine,  “Dvanaest bajki”, proza za decu, 2007, “Nebo iznad Krstura” nadrealistička proza, 2012. sve u izdanju Novinsko izdavačke kuće “Ruske slovo”. Na srpskom jeziku je objavila zbirku pripovedaka u izdanju Narodne biblioteke Novi Sad  “Skazke”, 2009. godine. Napisala je i dokumentarnu radio dramu, četiri monodrame, dve duodrame.

Pesme su joj prevođene na srpski, slovenački, makedonski, italijanski, mađarski, slovački, albanski i rumunski jezik.  Prepevala je sa makedonskog na rusinski  jezik Antologiju makedonske poezije.

Objavila je preko dve stotine prikaza, recenzija i analiza književnih dela ili celih opusa rusinskih autora ili pojava, od kojih je većina obuhvaćena u knjizi  izašloj povodom 70 godina njenog života, pod nazivom “Mreža”, 2014.

Od priznanja najznačajnije su „Iskre kulture“, Kulturno prosvetne zajednice Vojvodine,  „Zlatno pero“ Društva novinara Vojvodine i Međunarodna nagrada za rusinsku književnost Aleksandar Duhnovič.

Živi i radi u Novom Sadu.

Literatura

  1. Antologija rusinske poezije, Ruski Krstur 1965.
  2. Savremena poezija za decu u Vojvodini Novio Sad 1974.
  3. Tamaš. „Bulke sa usana“, Novi Sad 1977.
  4. Arsovski: „Bleskot na ramninata“; Bitola 1975.
  5.   Tamaš:“Dalјina bdi“ (na mađarskom jeziku), Novi Sad 1984.
  6. M. Nastasijević „Između strnjike asfaltni sjaj“ Irig, 1984.
  7. Đ. Papharhaji: Antologija rusinske poezije, Novi Sad 1984.
  8. .I. H. Kovačević: „Oblak na vrhu topole“, Novi Sad 1990.
  9. Šijački „Oči ravnice“ 1998 Novi Sad
  10. Kočiš: Antologija poezije vojvođanskih Rusina „Žuta pričest“, Smederevo, 2003.
  11. Trohanovski: „Mama, kupi mi knjigu“, Novi Sac (Polјska) 1995.
  12. Tamaš: Antologoija rusinske poezije „Osleplјen slavuj“, Novi Sad, 2005.
  13. Na internetu se ime Irina Hardi Kovačević pojavljuje na više od deset stranica
  14. Serijal radio emisija „Doprinos Rusina razvoju Novog Sada“, nar.org.rs