Likovna umetnica i pedagoškinja 

Rođena je u Ruskom Krsturu 1938. godine. Osnovnu školu, šest razreda, završila je u Ruskom Krsturu, a malu maturu u Đakovici na Kosovu. Višu pedagošku školu završila je u Novom Sadu,  radila je u Ruskom  Krsturu i Veterniku. Članica je  Društva  likovnih pedagoga Vojvodine. Za svoj pedagoški rad dobila je mnogo priznanja: nagradu Likovnih pedagoga Jugoslavije, više puta za njene posebne rezultate u pedagoškom radu nagrađivana je od strane  Centra za likovno vaspitanje dece i omladine Vojvodine i  Vazduhoplovnog saveza Vojvodine, Međuopštinskog prosvetno-pedagoškog zavoda Novoga Sada, Ljubljanske banke. Takođe je dobitnica Prvomajske nagrade grada Novog Sada  i dobitnica Zlatne plakete na XX Međunarodnoj dečijoj likovnoj koloniji u Bitolju.

Izlagala je na više grupnih izložbi, a samostalnu izložbu je imala u Novom Sadu, Ruskom Krtsutu, Gospođincima i Đurđevu.

Živi u Novom Sadu.

Literatura

1.Likovno stvaralaštvo Rusina, grupa autora, Društvo za rusinski jezik, literaturu i kulturu, Novi Sad, 2003.