Senka Benčik, devojačko Papuga, rođena je 28. decembra 1973. godine u Bačkoj Topoli, gde je završila osnovnu školu. Srednje obrazovanje pedagoškog smera je stekla u Obrazovnom centru „Petro Kuzmjak“ u Ruskom Krsturu (1992). Pedagošku akademiju je završila u Subotici (1998), a Učiteljski fakultet u Somboru (2002). Dva master rada na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu odbranila je 2012. i 2017. godine.

Na izučavanju rusinskog jezika kao izbornog predmeta sa elementima nacionalne kulture sa učenicima u Novom Orahovu, uz podršku Društva za rusinski jezik, književnost i kulturu, počela je da radi još kao student-apsolvent Pedagoške akademije 1993. godine u Osnovnoj školi „Čaki Lajoš“ u Bačkoj Topoli i Osnovnoj školi „18. oktobar“ u Novom Orahovu. Sa učenicima je učestvovala na međuokružnim i republičkim takmičenjima iz rusinskog jezika gde su oni beležili značajne rezultate. Učenici su sa nastavnicom Senkom učestvovali i na susretima rusinskih škola, a bili su i domaćini tri jubilarna susreta u Bačkoj Topoli i Novom Orahovu.

Mr Senka Benčik bila je redovni učesnik seminara iz rusinskog jezika i član Aktiva nastavnika rusinskog jezika. Podržavala je i organizovala seminar o basni kao književnom žanru u rusinskoj književnosti u Novom Orahovu 2006. godine. Takođe, podržala je i održavanje četiri okrugla stola iz prošlosti Rusina u Novom Orahovu (2003-2006). Rezultati tih susreta bilo je izdavanje dve knjige o Rusinima u Novom Orahovu u izdanju Društva za rusinski jezik, književnost i kulturu u Novom Sadu.

Senka je uređivala i vodila radio-emisiju na rusinskom jeziku na Radio regiji od početka njegovog osnivanja. To je regionalni radio opština Bačka Topola i Mali Iđoš. Pored radio emisije, od decembra 2012. godine na lokalnoj bačkotopolskoj televiziji uređivala je i vodila informativnu tv emisiju na rusinskom jeziku. Bila je i dopisnik RTV i Radija Novi Sad, redakcija na rusinskom jeziku

Bila je predsednik Sekcije Društva za rusinski jezik, književnosti i kulturu u Novom Orahovu u čijim okvirima radi Literarna sekcija „Štefan Čakan“, bila je aktivni član KUD „Petro Kuzmjak“ u Novom Orahovu. Dobitnica je priznanja-plakete sa imenom prof. Havrijila H. Nađa za 2006. godinu, Opštine Bačka Topola (2020), itd…

Mr Senka Benčik vršila je dužnost direktora Osnovne škole “18. oktobar”, takođe u Novom Orahovu od 2006. godine u kojoj se nastava odvija na mađarskom jeziku. Nastava na mađarskom jeziku, izučavanje rusinskog jezika sa đacima, mešovita sredina u kojoj žive Novoorahovčani Srbi, Mađari i Rusini Senki su dali motiv da uz veliku volju i  zainteresovanost počne da istražuje hungarizme u rusinskom jeziku, da bi na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu odbranila dva master rada: “Hungarizmi u rusinskom jeziku” i “Zajednički hungarizmi u srpskom i rusinskom jeziku”.

Autor je dve knjige: “Hungarizmi u rusinskom jeziku” (2014) I “Leksički paralelizmi” (2020) koje je izdalo Društvo za rusinski jezik, književnost i kulturu.

Senka Benčik je preminula 18. juna 2021. godine posle kraće, ali teške bolesti. Sahranjena je u Bačkoj Topoli.