Boris Varga iz Ruskog Krstura rođen je 9. marta 1975. godine u Kuli. Osnovu školu završio je u Ruskom Krsturu.

Bio je jedan od učenika koji su 1990. godine upisali obnovljenu Gimnaziju „Petro Kuzmjak”. Posle završene Gimnazije upisao je Nacionalni univerzitet Ivana Franka u Lavovu u Ukrajini, Katedru za međunarodnu žurnalistiku i informacije koji je sa titulom bakalavra završio 1999. godine. Na toj istoj Katedri je 2000. godine je magistrovao, a 2012. godine doktorirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, u oblasti politikologije – komparativni savremeni politički sistemi.

Objavio je osam knjiga iz oblasti književnosti, publicistike i nauke na rusinskom i srpskom jeziku.

Nagrađen je za književnost (1998) i novinarstvo (2019).

Zaposlen je u NIU „Ruske slovo“ gde je radio kao odgovorni urednik časopisa za mlade MAK, glavni i odgovorni urednik novina „Ruske slovo”, a od 2018. godine obavlja funkciju direktora Ustanove.

Živi u Novom Sadu.