Akademska slikarka

Vanesa  Valet Hardi rođena je 1971. godine u Vrbasu, U Beogradu je završila Školu za dizajn, a magistrirala je na Višoj školi likovnih umetnosti u Bratislavi i na Akademiji likovnih umetnosti u nagrada, a 2000. godine je proglašena za najboljeg mladog umetnika u Slovačkoj, gde je živela i stvarala duže vremena. U novosadskoj gleriji Zlatno oko njena izložba je proglašena za najuspešniju u 2002. godini. Samostalne izložbe je imala u Slovačkoj, Austriji, Hrvatskoj, Srbiji, Češkoj, a kolektivne  u Italiji, Nemačkoj i SAD. Živi u Francuskoj.

Literatura:

  1. Likovno stvaralaštvo Rusina, grupa autora, Društvo za rusinski jezik, literaturu i kulturu, Novi Sad, 2003.
  2. Na internetu se ime Vanese Valet Hardi spominje na više od deset stranica

https://www.ruskeslovo.com/2018/01/01/71376/%d0%af-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%95%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%8f%d0%bd%d0%ba%d0%b0/