Istoričar, profesor univerziteta, pesnik Đura Hardi je rođen u Ruskom Krsturu  19.decembra 1971. godine Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Ruskom Krsturu.Diplomirao  i magistrirao je na  Filozofskom fakultetu u Novom Sadu  gde je i doktorirao 2009. na temu „Porodica Druget u srednjem veku“.Na istom Fakultetu je počeo karijeru 1997. a  2014.  je postao vanredni profesor. Oblast Hardijevog interesovanjai  je opšta istorija srednjeg veka,  Kijevska Rusija, istorija srednje Evrope u srednjem veku, srpsko-ugarski odnosi u srednjem veku, život aristokratije u…