Melanija Nađ (devojačko Hromiš), farmaceut, specijalista medicinske biohemije, primarijus, rođena je 17. juna 1938. godine. Osnovnu školu i nižu gimnaziju završila je u Ruskom Krsturu na rusinskom maternjem jeziku, a višu gimaziju u Odžacima 1956. godine. Farmaceutski fakultet završila je u Beogradu 1961. godine, a specijalistički ispit iz medicinske biohemije položila je 1967. godine. Posebna specijalnost bila joj je određivanje hormona i metabolita u telesnim tečnostima (kateholamini i steroidi). Zvanje primarijusa stekla je 1981. godine. Njen profesionalni put počeo je…