Dr Jovan Janko Šarik je rođen 1909. godine u zemlјoradničkoj porodici u Đurđevu, gde je završio osnovnu školu. Studirao je medicinu i diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Po obavlјenom obaveznom lekarskom stažu radio je  više godina kao upravnik Zdravstvene stanice u Rumenačkoj ulici broj 10 u Novom Sadu. Bio je aktivan kulturno-prosvetni radnik između dva rata. Nakon povlačenja dr Gubaša, bio je i odgovorni urednik lista „Ruska zarja“ 1936. godine. Posle oslobođenja aktivno je učestvovao u kulturnom životu Novog…