Advokat, društveni radnik, novinar Simeon Sakač je rođen u Đurđevu, 06.11.1929. godine. Školovao se u Đurđevu, Novom Sadu, Somboru, Puli, Beogradu i Subotici. Diplomirao je na pravnom fakultetu u Beogradu 1964. godine. Simeon Sakač je u rusinskoj redakacji Radio Novog Sada počeo raditi u septembru 1966. godine , i tu je i ostao sve do 1973. godine. Sakač je bio aktivan u radu KPD „Maksim Gorki“, i jedno vreme bio je njegov predsednik . Ujedno je bio i prvi predsednik…