Име: СТРИБЕР

Презиме: ЈОАКИМ

Датум и место рођења: 27.09.1965.г, Руски Крстур, Србија

Држављанство: Српско, Румунско

 Образовање:

 • Универзутет у Новом Саду, Природно – математички факултет, Одсек за физику, смер наставни, стручни назив професор физике; дипломски рад: Солитони и везана екситонска стања у молекуларним ланцима на T≠0
 • Универзитет у Букурешту, Факултет за Физику, 2001.г., област физике, докторат на тему Доприноси усавршавања ласерских техника и технологија коришћених у познавању и третирању површина предмета научног и музејског значаја, 2007.г

 Научно звање: Научни сарадник

 Професионално Искуство:

 • Наставник математике у средњој школи: математички смер, гимназија и језички смер, од 1990.г до 1992.г
 • Научни истраживач, мај 2001.г – јануар 2010.г, Национални институт за развој и истраживање оптоелектронике ИНОЕ 2000, Мaгуреле – Букурешт, Румунија;
 • Научни сарадник, спољни сарадник од октобра 2010.г до јуна 2015.г ју Централном институту за конзервацију, Београд

Јоаким СТРИБЕР, радио је у Националном Институту за Истраживање и Развој за Оптоелектронику INOE 2000, из Букурешта (Румунија) у периоду од 2000.г до 2010.г на Одељењу Рестаурације и Конзервације културне баштине, бавећи се развијањем савремених оптоелектронских техника за рестаурацију уметничких дела, посебно ласерских техника. Резултати су били запажени  на међународном плану, институт учествујући на европским пројектима као што су Е2094- CLEANART који се може наћи у бази података EUREKA, као и пројекте као што су CULTURE 2000 или COST. Такође, у COST G7 “ARTWORK CONSERVATION BY LASER” је направио аферентну базу података.

У времену од 16. до 23. новембра и 1. до 8. децембра 2003.г, учествовао је у билатералном пројекту између Грчке – Институт FORTH-IESL, Хераклион, и Румуније INOE 2000 под називом „Контрола уклањања материјала ласерском аблацијом коришћењем интерферометријске холографије „on-line“, у рестаурацији уметничких предмета. “

Стипендиста у ENEA – Италијанска Национална Агенција за Нове Технологије, Енергију и Животну Средину, Фраскати-Италија, од јануара 2003.г до априла 2003.г, од јануара до марта 2004.г, и од септембра до октобра 2004.г, у циљу развијања експеримената и пројеката, посебно што се тиче ласерског чишћења и техника за дијагностику као: Флуоресценција индукована ласером – ЛИФ (Laser  Induced Fluorescence), и спектроскопијa ласерски индукованог пробоја – ЛИБС (Laser Induced Breakdown Spectroscopy). Био је на семинару NATO Advanced Study Institute – Photon-based Nanoscience and technology: од манипулација на атомском нивоу до Производње Материјала и Нано-Биомашине, 19 – 29 септембар 2005.г, Auberge Estrimont, Orford, QC, Kanada

Докторска теза: Доприноси усавршавању ласерских техника и методологија које се користе за обрађивање површина научних и уметничких објеката.

Субјекти и интересовања које садржи доктроска теза односе се на ласерско чишћење, методе дијагностичких техника као што су ЛИБС и ЛИФ, а које се користе у примењивању на уметничке објекте, иако експерименти нису били ограничени само на њих.

Као оригиналне контрибуције докторске тезе биле су:

 • усавршавање методе дијагностиковања материјала помоћу технике ЛИБС, била је реазвијање методе идентификовања азбеста узимајуђи као индикатор однос интензитета између Mg и Si, као и између Fe i Si.
 • алгоритам за угаону корекцију флуоресцентне слике добијену скенирањем ЛИФ, а који на тај начин омогућава и 3Д скенирање, а не само скенирање равних површина.

Конзервација предмета културне баштине

Црква Госпојине из Букурешта – ласерско чишћење камених стубова и зидног сликарства; црква Ставрополеос из Букурешта – ласерско чишћење камених стубова и зидног сликарства

 Активности у ЦИК-у

 Оснивање лабораторије при Центру за Мултидисциплинарна истраживања: пројект лабораторије, набавка апарата, стављање у функцију апарата, одржавање апарате, осмишљавање експеримената који су имали за циљ развијање методологија и услова у примени апарата на предметима културне баштине.

Апарати који су набављени за лаабораторију:

  • систем за ласерско чишћење (ThunderArt sa tri talasne dužine: 1064 nm (имфрацрвена), 532 nm (видљива – зелена), 355 nm (љубичасза);
  • Систем за мултиспектралне анализе (InGaAs камера, спектрална област снимања 900 nm – 1700 nm, са додатним филтерима: 1400 nm, 1500 nm и 1600 nm сваки са ширином таласне дужине од 50 nm
  • Прилагођени фото апарат Nikon D600 за снимање у инфрацрвеној области до 900 nm са филтерима X-NiteCC1, XNite85077, XNite330C77, и XNite59077
  • Спектрометар/ Колориметар, за снимање спектара рефлексије са спектралним доменом од 220 nm до 1100 nm, за анализу хемијске структуре пигмената, и за карактеризацију боје слоја површине и контолу промена боје са временом или услед интервенција
  • Поларизаторски микроскоп, Olympus SZX16, CCD Color Camera Olympus DP26 I, за анализу механичке и хемијске структуре предмета
  • Дигитални преносни микроскоп, ViTiny Pro10-3  са ултраљубичастим, видљивим и инфрацрвеним осветљењем, са увећањем између 0 и 400
 • Конзервација предмета културне баштине:

мозаик Небеске Столице (ласерско чишћење); надгробни споменик из Пожаревца (ласерско чишћење); археолошки златни сребрни накит из Војвођанског музеја који је пронађен у селу Чуруг у Бачкој (ласерско чишћење); иконостас Св Никола из Руског Крстура, рад Арсенија Теодоровића (анализа инфрацрвеном камером, снимање попречног пресека пигмената поларизаторским микроскопом); слика Петра Лубарде из Куће легата (анализа инфрацрвеном камером); саркофаг из Завичајног музеја у Руми (ласерско чишћење); слике Арсенија Теодоровића, из Будимског опуса, Марија Магдалена и Лонгин (анализа инфрацрвеном камером); колорисани папирни документи (озолит) из Архиве Југославије (ласерско чишћење); Икона на дасци Пресвета Богородица „Купина неопалима“ (ласерско чишћење); слика Регневал (анализа инфрацрвеном камером уз употребу филтера); Портал палате Д`аугубио у Сплиту (ласерско чишћење, колориметријска мерења и снимања са дигиталним преносним микроскопом у ИЦ, видљивој и УВ светлости); слика Портрет краља Петра II  (инфрацрвена камера, спектрометрија и колориметрија); Мртва природа, М.Челебановића (спектрометрија и снимања дигиталним микроскопом); Геомeтријско паковање, Л. Возаревића (снимање инфрацрвеном камером); Портрет Анке Симић, Портрет Миладина Симића и Портрет Љубинка Поповића; слике Уроша Кнежевића из Народног музеја Шабац (инфрацрвена камера, колориметрија и спектрометрија); слика Јелена Милојевић са ћеркама, В. Волкова из Дома Јеврема Грујића, по пројекту ревитализација дома Јеврема Грујића (снимање инфрацрвеном камером, ласерско чишћење); Портрет Јеврема Грујића Стеве Тодоровића из Дома Јеврема Грујића, по пројекту ревитализација Дома Јеврема Грујића (снимање инфрацрвеном камером); Чишћење металних нити на текстилним музејским експонатима (ласерско чишћење)

Радови урађени у лабораторрији представљени су у разним часописима (napr Processing and Application of Ceramics), приказани на разним конференцијама (например Applar у Риму, Heromat у Бачу) и радионицама (Музеј Југославије, Манастир Студеница, Вршац).

 • Вођење пројеката:
  • Одговорно лице (Стрибер Јоаким) са српске стране научног билатералног пројекта Италија – Србија Студија изводљивости прављења 3D модела предмета културне баштине који садрже колориметријске и мултиспектралне податке
 • Организовање радионица и конференција:
  • у сарадњи са аташеом за науку италијанске амбасаде Паолом Батинелијем, Мајом Гајић Квашчев из Института за нуклеарна истраживања хемијске динамичке лабораторије и Мајом Шћепановић из Института за Физику организовало је билатералну италијанско- српску радионицу „Наука за културно наслеђе.“
  • Стручни семинар Примени ласера у конзерваторско рестаураторској заштити споменика културе у Ријеци, 23 и 24 мај, 2014 у сарадњи са др Инг. Даријем Алмесбергером из фирме Серкотек из Трента, за конзерваторе из Хрватске, Словеније и Србије
  • Савремени приступ у конзервацији и рестаурацији културне баштине: спој уметности, науке и технологије, Београд и 16. децембра 2014
 • Учествовање на:
  • семинару „Радијацијске методе у заштити културне баштине“ у Загребу, 2011.г
  • курсу у Тирани, 14-18 Мај 2012.г: Regional Trainig Course on Advanced Characterisation of Cultural Heritage Artefacts using Nuclear Analythical Techniques; конференцији IAEA (International Atomic Energy Agency)
  • курсу у Београду 2013.г: PER/0/034 Enhancing the Charaterization, and Protection of Cultural heritage Artefacts;конференцији International Congress on “Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin
  • едукативној радионици са предавањем, Примена недеструктивних метода испитивања материјала у конзервацији, у оквиру пројекта ХЕРОМАТ „Заштита објеката културне баштине новим мултифункционалним материјалима“; Бач, 28-29. мај 2014.г.
  • стручној конференцији са предавањем, под називом „Традиција очувања културног наслеђа у Србији“, коју је организовала скупштина Друштва конзерватора Србије у Вршцу 12. и 13. јуна 2014.г.
  • стручном скупу „Употреба нових материјала и техника у конзервацији културне баштине“ у Галерији матице српске, јул 2014.г где су представљени резултати три европска пројекта из области заштите културне баштине који су удружени у кластер Nano and Advanced Materials for Cultural Heritage” – Nanome CH. Пројекти су настали у оквиру FP7 програма Европске уније и орјентисани су ка истраживању, производњи и примени нових материјала и техника у конзервацији културне баштине, пре свега градитељског наслеђа
  • konferenciji 6th са предавањем, International Congress on “Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin” u Atini, 22-25 Oktobarг
  • конференцији, са предавањем, APPLAR5 – Примена ласера у рестаурацији (Applicazioni laser nel restauro), организован од стране: Ufficio Eventi, Musei Vaticani, Città del Vaticano; Gabinetto Ricerche Scientifiche, Musei Vaticani, Città del Vaticano; Restauri Brunetto di Brunetto Anna – Vicenza, одржана је од 18 до 20. септембра 2014.г у Ватиканским музејима, у Риму
  • конзерваторској радионици, са предавањем, Грађевински материјали и конзерваторско рестаураторски поступци КАМЕН, 24.08.2014.г – 27.08.2014.г, манастир Студеница. Конференцију је организовало Друштво конзерватора Србије у склопу пројекта „Конзерваторске радионице – грађевински материјали и конзерваторско рестаураторски поступци“
  • националном научном скупу ЛАНТЕРНА 2014 , 3. новембра 2014.г, са предавањем Примена новог истраживачког приступа у дијјагностици и конзервацији на различитим типовима предмета културне баштине
  • семинару COSCH Training School venues, 10 – 12, Децмбар, 2014.г, који се одржао у C-CNR and Restoration Laboratories of the Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze.
  • Конференцији са међународним учешћем Технике и технологије кроз време, одржаној 25. и 26. септембра 2015.г у Београду са рефереатом Ласерске технике у конзервацији културног наслеђа

Публикације:

 Букурешт – INOE 2000

D.3.1. Радови у међународним часописима

 1.  Striber, J., Radvan, R., Angheluta, L.-M, Laser spectroscopy methods for an 18th century grisaille painting investigation, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 11, (2009) 1815-1820 (категорија: M23; област: Materials Science, Multidisciplinary) – nema citata
 2. Simileanu, M., Avgerinidou, G., Angheluta, L., Radvan, R., Striber, J., Miue, , Laser cleaning of 18-th century parchment with polychrome inscriptions, Optoelectronics and Advanced Materials, Rapid Communications, 2 (2008) 587-592. (категорија: M23; област: Materials Science, Multidisciplinary) – nema citata
 3. Simileanu, M., Striber, J., Radvan, R, Aspects concerning laser conservation of organic art works, Romanian Reports on Physics, 60, (2008) 105-110 (категорија: M23; област: Materials Science, Multidisciplinary) – nema citata
 4. Simileanu, M. , Maracineanu, W., Striber, J., Deciu, C., Ene, D., Angheluta, L., Radvan, R., Savastru, R., Advanced research technology for art and archaeology – ART4ART mobile laboratory, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 10, (2008) 470-473, (категорија: M22; област: Materials Science, Multidisciplinary) – 1 citat
 5. Striber, J., Colao, F., Fantoni, R., Fiorani, L., Palucci, A., Algorithm for angular correction of images in scanning LIF, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 9 (2007) 1918-1925 (категорија: M22; област: Materials Science, Multidisciplinary) – nema citata
 6. Elisa, M., Vasiliu, C., Striber, J., Radu, D., Trodahl, J.H., Dalley, M., Optical and structural investigations on Cd-S-Se-doped aluminophosphate glasses, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 8 (2006) 811-814 (категорија: M22; област: Materials Science, Multidisciplinary) – 1 citat
 7. Caneve, L., Colao, F., Fabbri, F., Fantoni, R., Spizzichino, V., Striber, J., Laser-induced breakdown spectroscopy analysis of asbestos, Spectrochimica Acta – Part B Atomic Spectroscopy, 60 (2005) 1115-1120 (категорија: M21; област: Spectroscopy) – 4 citata
 8. Angheluta L, Striber J., Radvan R., Smileanu M., Automatic optoelectronic device for qualitative analysis of the artwork surface using the LIF technique, Romanian Reports on Physics, 60, (2008) 1053-1063 (категорија: M23; област: Materials Science, Multidisciplinary) – nema citata
 9. Angheluta, J. Striber, R. Radvan, M. Simileanu; Automated optoelectronic device for qualitative analysis of the artwork surfaces using the lif technique; Romanian Reports in Physics, Vol. 60, No. 4, P. 1053–1063, 2008
 10. L. Angheluta, J. Striber, R. Radvan, I. Gomoiu, V. Dragomir, M. Simileanu; Early Fungal Contamination Tracking International journal of systems applications, engineering & development Issue 4, Volume 2, 2008 
 11. J. Striber, W. Maracineanu, M. Simileanu, R. Savastru, D. Mohanu; Laser cleaning application on Lady’s church atrium from Bucharest city centre; Nonconventional Technologies Review – no.4/ 2008 
 12. M. Simileanu, J. Striber, R. Radvan; Investigations into the effect of wavelength in laser cleaning of paper; Acta Technica Napocensis, Series: Applied Mathematics and Mechanics, 49, vol.4, pp. 923-928, 2006, ISSN 1221-5872. 

D4. 1. Радови саопштени на међународним скуповима

 Радови саопштени на скуповима међународног значаја штампани у целини M33

 1. W. Mărăcineanu, V. Coman,  J. Striber; Optical methods in tempera on wood painting restoration; SPIE Int. Soc. Opt. Eng. ROMOPTO 2003: Seventh Conference on Optics, Valentin I. Vlad, Editors Vol. 5581, pp 447-454,  2004
 2. Radvan R. N., Dan S., Popovici N., Striber J., Savastru D., Savastru R., Comparison of laser regime for stamp cleaning, SPIE Proc., Vol. 4402, Laser techniques and systems in art conservation, R. Salimbeni, Eds., (2001) pp. 145-152
 3. Colao F., Fantoni R., Fiorani L., Palucci A., Striber J., ROMOPTO 2003, Diagnostics of stone samples by laser induced fluorescence; Seventh Conference of Optics, Valentin I. Vlad. Eds., SPIE Proceed., 5581 pp. 455- 464 (2004).
 4. Simileanu M., Maracineanu W., Deciu C., Striber J., Radvan R., A complex portable optoelectronics setup for on-site interventions: case studies, Proceed. of SPIE: 7th International Conference on Vibration Measurements by Laser Techniques: Advances and Applications, Vol. 6345-30 (2006) ISBN: 0-8194-6421-X R.
 5. Rădvan, J. Striber, S. Dan, D. Savastru, R. Savastru, M.Mustaţă; Laser cleaning eqipment for high – precision operations; The 5th EC Conference – Cultural Heritage, Cracovia, Polonia, mai 2002
 6. Lazic V., Colao R., Fantoni R., Fiorani L., Palucci A., Striber J., Santagata A., Morone A., Spectroscopic monitoring of the laser cleaning applied to ancient marbles from Mediterranean areas; LACONA V Conference Proceedings, K. Dickmann, C. Fotakis, J. F. Asmus Eds., Springer Proceed. In Physics 100 (Springer-Verlag, Berlin 2005) pp. 451-456.
 7. O. Grupče, M. Simileanu, A. Raškovska, Lj.DZidrova,  B. Minčeva-Šukarova, R. Radvan, M. Šurbanovska, J. Striber; Characterization of roman marble bust using libs and μ-raman spectroscopy, a case study; Pontica XLIII 2010 muzeul de istorie naţională şi arheologie Constanţa
 8. Roxana Radvan, Joakim Striber, Monica Simileanu, Laurentiu Angheluta, Dragos Ene; Multispectral imaging applied on valuable artwork objects from Sucevita monastery and from “Dimitrie Gusti” village museum from Romania; Science Meets Archaeology and Art  History – Balkan Symposium on Archaeometry Ohrid, Republic of Macedonia, 18th–20th September 2008

Радови саопштени на скуповима међународног значаја штампани у изводу M34

 1. R. Radvan, D. Ene, W. Maracineanu, M. Simileanu, C. Deciu, L. Angheluta, J. Striber, V. Dragomir; Monitoring and prediction of cultural heritage artifacts conservation status; 9th International Conference on NDT of Art, Jerusalem Israel, 25-30 May 2008
 2.  Striber Joakim, Roxana Radvan, Angheluta Laurentiu; Red pigment’s diagnostic by libs and lif techniques and determinationof influence of laser radiation@1064nmon them; Cultural Heritage Meet Practice, 8th European Conference on Research for Protection, Conservation and  Enhancement of Cultural Heritage: book of abstracts, November 10-12, 2008, Ljubljana, Slovenia
 3. S. Dan, J. Striber, R. Radvan, R. Savastru, M. Popescu. C. Comsia; Stability of acrylic and alkyd paints during the laser cleaning of painted surfaces; The 5th European Commission Conference on Research for Protection, Conservation and Enhancement of Cultural Heritage was held in Cracow, Poland, from the 16th to the 18th May 2002
 4.  Roxana Radvan, Suzana Dan, Dan Savastru, Joakim Striber, Roxana Savastru; The influence of the laser working regime on metallic artifacts; International Conference on materials science and condensed matter physics, Chisinau, Moldova, July 5-7, 2001
 5.  J. Striber, F. Colao, R. Fantoni, V. Lazic, V. Spizzichino; In-situ LIBS Technique on Cultural Heritage; Bucharest University Faculty of Physics May 28, 2004 Bucharest, Romania
 6.  Monica Simileanu, Joakim Striber, Roxana Radvan; Laser Investigations on Organic Artwork; Culture2000“ „Saving sacred relics of Europe an medieval cultural heritage”  16 – 29 July 2006, Gura Humorului, Suceava County, Romania
 7.  M. Simileanu, R. Radvan, J. Striber, W. Maracineanu, C. Deciu; Laser Cleaning Strategies spring up Historical Buildings; Culture2000“ „Saving sacred relics of Europe an medieval cultural heritage”  16 – 29 July 2006, Gura Humorului, Suceava County, Romania
 8. R. Radvan, J. Striber, M. Simileanu, L. Angheluta, D. Ene; Multispectral imaging applied on valuable artwork objects from Sucevita monastery and from “dimitrie gusti” village museum from Romania; Science Meets Archaeology and Art History – Balkan Symposium on Archaeometry Ohrid, Republic of Macedonia, 18th–20th September 2008
 9.  J. Striber, F. Colao, R. Fantoni, V. Lazic, V. Spizzichino; In-situ LIBS Technique on Cultural Heritage; Sesiunea Stiinţifică Anuală a Facultăţii de Fizică, Universitatea Bucureşti, România, mai 2004
 10.    L. Constantin, C. Deciu, W. Maracineanu, I. Marcel, M. Nutu, R. Radvan, A. Sima, J. Striber, MicroLASER x-y and x-y-z, Bucharest University Faculty of Physics 2004 Meeting Bucharest, Romania
 11.  M. Simileanu, J. Striber, R. Rădvan; Lasers in Conservation of Organic Artworks; Cultura 2000 – Saving Sacred Relics of European Medieval Cultural Heritage, Gura Humorului, Suceava, România, Iulie 2006
 12.  M. Simileanu, R. Rădvan, J. Striber, W. Mărăcineanu, C. Deciu; Laser Cleaning Strategies spring up Historical Buildings. Laser Cleaning Applications in Romania; Cultura 2000 – Saving Sacred Relics of European Medieval Cultural Heritage, Gura Humorului, Suceava, România, Iulie 2006
 13.  Walter Maracineanu, Roxana Radvan, Joakim Striber, Monica Simileanu, Cristian Deciu, Nicoleta Herascu; Multispectral Image Analysis Applications; Cultura 2000 – Saving Sacred Relics of European Medieval Cultural Heritage, Gura Humorului, Suceava, România, Iulie 2006
 14.  Striber,J. Angheluta, L. Radvan, R. Zec, A; Laser Spectroscopy Methods’ Optimisation for Painting Analys; LIBS2008, Berlin (Germania), 20-26 september 2008-11-27
 15. R. Radvan, R. Savastru, N. Popovici, S. Dan, J. Striber, D. Savastru; Boroscopes with laser accessories for artwork restoration; Bucharest University Faculty of Physics 2001 Meeting, Bucharest, Romania, 2001

 Радови Београд – ЦИК

 1. Ristić, S. Polić, D. Radovanović. J. Striber, B. Radojković; Čišćenje metalnih niti na tekstilnim muzejskim eksponatima ND-YAG laserom; Glasnik etnografskog muzeja, knjiga 77, 2013 goduna, ISSN 0350-0322 M52; M52
 2. Ristić, S. Polić, B. Radojković, J. Striber, Analysis of ceramics surface modification induced by pulsed laser treatment, Processing and Application of Ceramics 8 [1] (2014) 15–23  (1089 K) DOI:10.2298/PAC1401015R ; M24
 3. Striber, M. Popovic Zivancevi, J. Ramac Janko; M. Djekic Mirjana; M. Guarneri; Diaspora and surroundings – methodology for research regarding issues of identity and globalization; 6th International Congress on “Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin” Athens, Greece, 22-25 October 2013; M31
 4. Gavrilović, A. Olajoš, S. Jovićević, M. Cvejić, J. Striber; Conservation of medieval jewelry: Diagnostics and cleaning using laser; Italian – Serbian workshop on “Science for cultural heritage M34
 5. Jovanović, J. Striber; Laser Cleaning of an Early Christian Stone Monument from South West Serbia; Italian – Serbian workshop on “Science for cultural heritage M34
 6.  Striber, V. Jovanović, M. Djurić; Laser technique in easel painting cleaning; Italian – Serbian workshop on “Science for cultural heritage M34
 7.  Jelenić, J. Striber, S. Perović Ivović; The application of laser cleaning in paper conservation; Vjesnik bibliotekara 3-4 (2015)
 8.  Striber, Primena laserskog čišćenja na predmetima kulturne baštine sa posebnom problematikom, Tematski zbornik LANTERNA 2014 (ISBN 978-86-7306-132-0 i ISBN 9788683603893)

Радови саопштени на скуповима међународног значаја штампани у целини M33

 • Dr Striber Joakim, Dr Popovic Zivancevic Mila, Dr Ramac Janko; Djekic Mirjana; Dr Guarneri Massimiliano; Diaspora and surroundings – methodology for research regarding issues of identity and globalization; 6th International Congress on “Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin”

Монографија националног значаја M42

 1. Eksperimentаlnа istrаživаnjа i prаktične primene lаserskog čišćenjа, LIBS hemijskа elementаrnа аnаlizа i LIF kаrаkterizаcijа površinа rаzličitih predmetа kulturnog nаsleđа – Teorijski deo, Centrаlni institut zа konzervаciju (CIK), the Regional Alliance of ICOM for South East Europe (ICOM SEE) i Univerzitet Singidunum, Fаkultet zа medije I komunikаcije, Beogrаd, 2012; ISBN 978-86-6179-021-8 
 2. Eksperimentаlnа istrаživаnjа i prаktične primene lаserskog čišćenjа, LIBS hemijskа elementаrnа аnаlizа i LIF kаrаkterizаcijа površinа rаzličitih predmetа kulturnog nаsleđа – Eksperimentalni deo, Centrаlni institut zа konzervаciju (CIK), the Regional Alliance of ICOM for South East Europe (ICOM SEE) i Univerzitet Singidunum, Fаkultet zа medije I komunikаcije, Beogrаd, 2012; ISBN 978-86-6179-022-5 
 3. Zbornik radova Italian – Serbian Workshop on „Science for Cultural Heritage“, edited by P. Battinelli and J. Striber, AIS3, ISBN 978-86-7522-043-5 

Рецензије

Рецензија публикације међународног значаја

 1. Condition of the Cultural and Natural Heritage in the Balkan Region – South East Europe, Vol 2, Publishers: Central Institute for Conservation in Belgrade, Institute Goša d.o.o., Ministry of Culture of Republic of Serbia; Beograd 2010, ISBN 978-86-6179-008-9

Рецензије научних радова

 1. Valeria Spizzichino1,*, Luisa Caneve1, Francesco Colao1, Ludovica Ruggiero2; Characterization and discrimination of plastic materials by Laser Induced Fluorescence; Applied Spectroscopy

1ENEA – Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development– Via Enrico Fermi, 45 00044, Frascati, Rome (Italy);

 2ENEA guest

*Corresponding author: valeria.spizzichino@enea.it

 1. Bojana Radojković (Institut GOŠA), Slavica S. Ristić (Institut GOŠA), Suzana R. Polić-Radovanović (Central Institute for Conservation); Study of ruby laser beam interaction with glass; FME Transactions
 1. Slavica Ristić, Suzana Polić-Radovanović, Bore Jegdić, Bojana Radojković; Moisture mapping of aeronautical museum depot and galleries by thermography; Naučnotehnički pregled (NTP) 

Рецензија монографије

5.       Slavica Ristić, Suzana Polić Radovanović; Termografija u zaštiti kulturne baštine; izdavač Institut Goša; https://books.google.rs/books?id=9UeFAwAAQBAJ&pg=PA2&lpg=PA2&dq=striber+monografija&source=bl&ots=0u8mTA3Yqv&sig=SpHmZXbXH01_UVNuxFCQJTp0E3A&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiFmMPG7orKAhXFFSwKHWZ6ABMQ6AEIGjAA#v=onepage&q=striber%20monografija&f=false

Реализовани патенти

RO 125260 B1 /2011, OSIM Romania https://www.osim.ro/ ; Optoelectronic device/mounting and process for the stratigraphical analysis of the chemical composition of art objects surface layers material by LIBS technique; J. Striber, L. Angheluta, R.Radvan, M. Simileanu, R.Savastru

 RO 125258 B1 /2011, OSIM Romania – https://www.osim.ro/ , Mobile laboratory for the investigation, diagnosis, monitoring and restoration of patrimonial object; J. Striber, L. Angheluta, R. Radvan, C. Deciu, M. Simileanu, D. Ene, R. Savastru

 RO 125259 B1 /2012, OSIM Romania – https://www.osim.ro/ ; Optoelectronic device and process for the qualitative analysis of art objects surfaces by LIF technique; J.Striber, L. Angheluta , R. Radvan, R. Savastru

RO 125826 B1 /2012, OSIM Romania – https://www.osim.ro/; Process for laser cleaning of stone surfaces in the restoration process; R. Savastru, R. Radvan, J. Striber