НАР ШЕ ЗАКЛАДА ЗА ЗАЩИТУ ПРАВОХ И ИНТЕРЕСОХ НОВИНАРОХ

НАР ДОБРОДЗЕЧНЕ, НЄВЛАДОВО И НЄПРОФИТНЕ ЗДРУЖЕНЄ

ЄДНА О ОСНОВНИХ НАПРЯМКОХ РОБОТИ НАР-у ТО УНАПРЕДЗЕНЄ СОТРУДНЇЦТВА ЗОЗ ШИЦКИМА МЕДИЯМИ НА РУСКИМ ЯЗИКУ
ЧЛЕНСТВО

ОДЛУЧОВАНЄ

Одлучує ше нєпоштредно

РОВНОПРАВНОСЦ

Шицки члени ровноправно участвую у витворйованю цильох

ДОБРОДЗЕЧНЕ

Членство у НАР-у добродзечне и здобува ше з подписованьом приступнїци

Михайло ЗАЗУЛЯК

Новинар, режисер, ґлумец Михайло Зазуляк народзени у Руским Керестуре 12. априла 1961. року.Закончел Педаґоґийну академию у Зомборе, робел професийно як предсидатель тедишнєй Општинскей конференциї ССМВ (предсидатель младежи Општини Кула), а од 1984. року роби як новинар НВУ „Руске слово”. Бул длугорочни шеф керестурского дописовательства „Руского слова“ и  редактор Новинскей аґенциї  „Рутенпрес” и  порядни дописователь Радия Нови Сад (РНС) и РТВ Войводини. Бул длугорочни активиста у рускей култури, режисер и ґлумец у РНТ Дядя .Прекладал драмски тексти. Як ґлумец витворел вецей…

Вецей...

Владо НЯРАДИ

Mаляр, дизайнєр, мултимедиялни творитель  Владо Няради народзени 16. юния 1966. року у Вербаше.Закончел Школу за дизайн, ґрафички одсек у Новим Саду.Самостойно викладал у жеми и иножемстве 54 раз , а на колективних  жирираних виставох, салонох, биєналох и триєналох по цалим швеце  прейґ 700 раз.По думаню комисиї котра составена од историчарох уметносци и подобових критичарох зоз цалого швета Владо Няради вошол до узшого вибору за „ 100 малярох будучносци“ у Лондону 2014. У конкуренциї уметнїкох зоз цалого швета.Наградзовани є за малярство,…

Вецей...

Владислав ЮГАС   

Дружтвени роботнїк Владислав Югас народзени 13. 07. 1937. у Руским Керестуре, дзе закончел основну школу.По законченю стреднєй польопривредней школи єден час робел у Землєдїлскей задруґи у Коцуре, а 1959. ше уписал на Польопривредни факултет у Новим Садзе дзе дипломовал 1963. Югас у своєй роботней кариєри окончовал велї  функциї у тедишнїм Социялистичним союзу роботного народу- ССРН на локалним, покраїнским републичним и федералним-союзним  уровню. Главни и одвичательни редактор рускей редакциї РНС постал  1973.  Бул член Дїловодного одбору РТВНС, а у єдним мандату…

Вецей...

Симеон САКАЧ

Адвокат, дружтвени роботнїк, новинар Симеон Сакач народзени у Дюрдьове 6.11.1929. року.Школовал ше у Дюрдьове, Новим Саду, Зомборе, Пули Беоґраду, Суботици и Пули.Першу роботу достал як одправнїк гайзибанох у Новим Саду.Дипломовал на правним факултету у Беоґраду 1964. року. Симеон Сакач у рускей редакциї Радио Нового Саду як помоцнїк главного редактора почал робиц у септембру 1966. року и ту остал по 1973.рок. Бул активни у роботи КПД „Максим Горки“  дзе єден час бул и предсидатель.Кед основани Аматерски руски театер „Дядя“  бул його…

Вецей...

Мария ГОРНЯК ПУШКАШ

Новинарка, редакторка Мария ( дзвоцке Горняк) Пушкаш народзела ше 16. авґуста 1931. у Дюрдьове и там закончела шейсц класи Основней школи а малу матуру у Р. Керестуре У  Новим Саду закончела економску стредню школу. Сотруднїца рускей редакциї РНС постала у септембру 1950.Попри роботи  дипломовала 1967. року  на новосадским Филозофским факултету на ґрупи за  южнославянски язики и общу линґвистику. Була  длугорочна редакторка руских емисийох за дзеци.Авторка є вецей текстох котри обявйовала у периодики на руским, серпским, словацким, мадярским, албанским, македонским и…

Вецей...

Микола  СКУБАН

Новинар, хумориста, ґлумец аматер Микола Скубан ше народзел  2. юлия 1932.  у Коцуре дзе закончел основну школу. Штири класи ґимназиї зоз малу матуру закончел у Р. Керестуре. Як професийни новинар почал робиц 1950.  у рускей редакциї Радио Нового Саду дзе остава по 1952. Член редакциї  „Руского слова“ як новинар и технїчни редактор  постал 1955. року дзе остал по 1992.рок кед пошол до пензиї. На театралней сцени Микола Скубан бул присутни од 1948. по 1993. рок.За тот час вон одбавел 45…

Вецей...

Мелания РИМАР

Поетеса, новинарка,редакторка Мелания Римар ( дзивоцке Рамач) народзена у Руским Керестуре 30. авґуста 1958. року.  Ту закончела основну школу и ґимазию. Дипломовала на новосадским Природно математицким факултету напрям ґеоґрафия.Новинарску кариєру почала у НИУ „Руске слово“ дзе є одвичательна редакторка часопису за дзеци  „Заградка“.Першу збирку поезиї обявела 1983. року.Пише писнї, кратки приповедки, драмски слички и сказки за дзеци.Ма 11 обявени ауторски кнїшки.Поезия єй заступена у Буквару, Читанкох и учебнїкох на руским язику и у дзешец антолоґийох поезиї , прози и драмских…

Вецей...

Йоаким КИМЕ  ВИСЛАВСКИ

Фодбалер, фодбалски тренер Йоаким  Киме  Виславски народзени 26. септембра 1940.року у Вербаше.По законченю Занатскей школи  як талантовани фудбалер одходзи до Беоґраду дзе започал кариєру професийного фодбалера. Фодбал почал бавиц у вербаским ФК Радник у котрим як шеснацрочни хлапец уж  бавел за   сениорски  тим. У Юниорскей репрезентациї Югославиї бавел и бул капитен як єдини бавяч котри пришол зоз локалного тиму.Бул поволовани и за А тим державней репрезентациї алє нїґда нє одбавел змаганє. До беоґраского Партизану пошол бавиц 1959. и уж о…

Вецей...

Др МАФТЕЙ (МАТЕЙ) ВИНАЙ

Поет, публицист, просвитни роботнїк, адвокат, судия Народзел ше 8. марца 1898. року у Руским Керестуре дзе закончел основну школу (1909), класичну ґимназию у Заґребе (1909-1917). На Правним факултету  тиж у Заґребе  дипломовал 1924. року а докторску дисертацию одбранєл на истим факултету 1928. року. Ище як студент права, же би обезпечел средства за дальше школованє, роби як учитель на Билей (под Кулу), потим як судски службенїк у Вуковаре и Осиєку (1926-1927). После докторованя роби у Новей Ґрадишки. Як судия  почал робиц…

Вецей...

Йоаким др СТРИБЕР

Наукови сотруднїк, конзерватор, рестауратор  Йоаким Стрибер народзени у Руским Керестуре 27. септембра 1967.Дипломовал на Природно математицким факултету, Одсек за физику на Универзитету у Новим Саду а на Универзитету у Букурешту (Факултет физики) докторовал 2007. на тему „ Доприношенє усовершованю ласерских технїкох и технолоґийох хаснованих у познаваню и третированю поверхносцох предметох  науковей и музейней важносци“. Занїма ше зоз рестаурацию и конзервованьом културного нашлїдства розвиваюци сучасни оптоелектронски технїки за рестаурацию уметнїцких творох, окреме ласерску технїку.Резултати його роботи були замерковани на медзинародним плану.…

Вецей...
Календар висткох
марец 2020
M T W T F S S
« Nov    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Найновше
новембер 6, 2019
новембер 6, 2019
новембер 6, 2019
Нащивце