НАР ШЕ ЗАКЛАДА ЗА ЗАЩИТУ ПРАВОХ И ИНТЕРЕСОХ НОВИНАРОХ

НАР ДОБРОДЗЕЧНЕ, НЄВЛАДОВО И НЄПРОФИТНЕ ЗДРУЖЕНЄ

ЄДНА О ОСНОВНИХ НАПРЯМКОХ РОБОТИ НАР-у ТО УНАПРЕДЗЕНЄ СОТРУДНЇЦТВА ЗОЗ ШИЦКИМА МЕДИЯМИ НА РУСКИМ ЯЗИКУ
ЧЛЕНСТВО

ОДЛУЧОВАНЄ

Одлучує ше нєпоштредно

РОВНОПРАВНОСЦ

Шицки члени ровноправно участвую у витворйованю цильох

ДОБРОДЗЕЧНЕ

Членство у НАР-у добродзечне и здобува ше з подписованьом приступнїци

Проф. др Надежда Ружич

Проф. др Надежда Ружич (дзивоцке презвиско Кочиш), технолоґ-енолоґ, професор Универзитета (Нови Сад, 4.02.1940 – Нови Сад, 3.01.2002). Оцец Евґений бул економиста, а мац Амалия з фамелиї Тамаш. У родним варошу закончела основну школу и ґимназию (1959), а дипломовала на Технолоґийним факултету, поживови напрям, технолоґию вина (1963). Маґистерску роботу одбранєла 1970, а докторат 1975, з тему Прилог познаваню сумпор-водонїку у технолоґиї вина. За асистента на Техонолоґийним факултету вибрана є 1964, за доцента 1976, позарядови професор постала 1982, а рядови 1988. року.…

0
Вецей...

Др Александар Сакач-Будишин

Др Александар Сакач-Будишин, лїкар (Дюрдьов 2.01.1895 – Сримска Митровица 30.07.1970). Оцец му бул Петро, кушнїр, а мац Мелания народзена Ґубаш, ґаздиня. Фамелия ше на початку 20. вику преселєла до Нового Саду, дзе Александар ходзел до школи и матуровал у ґимназиї (1912). Оцец мал роботню у Чурчийскей улїци (прейґ драги од Соборней церкви), вибрани бул за општинского одборнїка, а бул медзи 23 Руснацами хтори на Велькей народней скупштини у Новим Садзе 25. новембра 1918. року гласали за присоєдинєнє Войводини ґу Сербиї.…

0
Вецей...

Др Дюра Пап

Др Дюра Пап (дохтор Пабянка, як го Керерстурци волали) народзени у Руским Керестуре 1913. року. Основну школу закончел у родним валалє, а студиї медицини у Заґребе 1939. року. Обовязни лїкарски стаж окончел у Вельким Бечкереку (Зренянин), а 1941. року приходзи до Руского Керестура, алє є нєодлуга мобилизовани до войска як резервни официр и лїкар. Єден рок робел на Косове. По ошлєбодзеню ше враца до родного Керестура и у рамикох Здравственей станїци снує Совитовалїще за ваготни жени и положнїци. З нєвистату…

0
Вецей...

Др Борислав Сакач

Др Борислав Сакач народзени 1932. року у Туриї, дзе му родичи ‒ мац София и оцец Александар ‒ були лїкаре. До основней школи ходзел у родним месце и Дюрдьове, а у Заґребе закончел ґимназию и Медицински факултет. По оконченим лїкарским стажу робел як лїкар пейц роки у Дюрдьове. До Нового Саду прешол 1964. року за лїкара у амбуланти Електровойводини у составе Дома здравя. Специялистични испит з медицини роботи положел 1969. року. У Беоґрадзе одбранєл маґистерску роботу под назву Анлиза гиґиєнских…

0
Вецей...

Ирина Папуґа

Ирина Папуґа народзена 12. новембра 1946. року у Бачинцох, до основней школи хoдзела у Бачинцох и Куковцох, а штредню, Висшу педаґоґийну и Филозофски факултет, наставна ґрупа Педаґоґия, закончела у Новом Садзе. Робела у Руским Керестуре, Покраїнским секретарияту за образованє, науку и културу, Културно-просвитней заєднїци Войводини и Заводзе за културу Войводини у Новим Садзе. Була посланїца Просвитно-културней ради Скупштини АП Войводини, членїца Просвитного совиту Войводини, помоцнїца покраїнского секретара за образованє, науку и културу, предсидателка Скупштини Дружтва за руски язик, литературу и…

0
Вецей...

Др Милутин Ґубаш

Др Милутин Ґубаш народзени 1893. року у Дюрдьове у землєдїлскей фамелиї. Основну школу закончел у родним валалє, Сербску ґимназию у Новим Садзе, а потим ше уписал на Медицински факултет у Будапешту, предлужел студиї у Праги, дзе и дипломовал. По законченим обовязним лїкарским стажу почина робниц як лїкар у Амбуланти державней желєзнїци у Новим Садзе, дзе робел цали роботни вик. Паралелно з тим, лїчел жительство, обичних роботнїкох и худобу на новосадским населєню Телеп. Окрем сербского и руского, знал по нємецки, мадярски…

0
Вецей...

Др Йован Янко Шарик

Др Йован Янко Шарик народзени 1909. року у землєдїлскей фамелиї у Дюрдьове, дзе закончел основну школу. Студирал медицину и дипломовал на Медицинским факултету у Беорадзе. По законченим обовязним лїкарским стажу робел и бул вецей роки управитель Здравственей станїци у Руменацкей улїци число 10 у Новим Садзе. Бул активни културно-просвитни роботнїк медзи двома войнами. Кед ше др Ґубаш поцагнул, бул и одвичательни редактор новинки “Руска заря” 1936. року. По ошлєбодзеню активно участвовал у културним живоце Нового Саду. Єден є зоз сновательох…

0
Вецей...

Проф. др Янко Пастернак

Проф. др Янко Пастернак народзени у Кули 1970. року. На Медицински факултет Универзитета у Новим Садзе  уписал ше 1989. року. Як студент бул вецейраз наградзовани за посцигнути успих, а бул и стипендиста Министерства просвити Републики Сербиї, як и Фонду за стипендованє талантованих студентох Новосадского универзитету. Дипломовал у децембре 1994. року зоз штредню оценом 9,60. На специялизацию общей гирурґиї на Медицинским факултету у Новим Садзе уписал ше 1996. року, а специялистични испит положел з одличним успихом у октобре 2001. року. Од…

0
Вецей...

Проф. др Люба Будински-Петкович

Проф. др Люба Будински-Петкович народзена 1964. року у Новим Садзе. Основну и штредню школу закончела у Новим Садзе зоз штредню оцену 5,00, а Природно-математични факултет у Новим Садзе, напрям физика, закончела 1988. року зоз штредню оцену 9,67. Последипломски студиї, напрям: «Теорийна физика кондензованого стану материї» закончела на Физичним факултету у Беоґрадзе 1996. року зоз штредню оцену 9,80, а докторовала 1998. року на Природно-математичним факултету у Новим Садзе. Року 1989. вибрана є до званя асистента, 1999. до званя доцента, 2004. року…

0
Вецей...

САНЯ ДИВЛЯКОВИЧ

Саня Дивлякович (дзивоцке Полдруги),  народзена  15. фебруара 1985. року у Вербаше. Закончела основну школу Братство-єдинство у Коцуре, потим стредню медицинску школу 7. април у Новим Садзе. Дипломовала на Факултету Технїчних Наукох, на одзелєню за Индустрийне инженєрство и менаджмент, напрям Инженєрство и менаджмент медийох. Активно писала поезию у младосци, а писнї  обявйовала у Литературним слове и МАК-у. Поезия єй заступена и у збирки младих поетесох 9 риби. Шпива од малючка, од 1992. року порядни є учашнїк на наших музичних фестивалох Червене…

0
Вецей...
Календар висткох
юлий 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Найновше
новембер 30, 2023
новембер 30, 2023
новембер 30, 2023
новембер 30, 2023
новембер 29, 2023
Нащивце